Reference
Bernartický hadec

17.10.2017

Do zpravodaje WTA Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky byl zařazen příspěvek o využití bernartického hadce: Petáková, Z. (2018): Hadec z lomu Bernartice jako kamenosochařská surovina mezinárodního významu.- Zpravodaj WTA.

Autor: Barbora Dudíková


SGA_2017a.JPG
Exkurze pro SGA

18.09.2017

Byla navázána spolupráce se Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA) – Student Chapter Prague v podobě společných exkurzí s výkladem o použití hornin k dekoračním účelům a návštěvou lomů na stavební kámen. V roce 2017 to byly exkurze po pražských kamenných památkách a po lokalitách v severovýchodních Čechách (granitový lom Ruprechtice v Liberci, lom Javorka v Lázních Bělohrad, Hořice v Podkrkonoší a sochařská a kamenická střední škola).

Autor: Barbora Dudíková

Tatry 2017

06.06.2017

Účast na Otvoreném kongresu SCS a ČGS v Tatrách s prezentací posteru: Dudíková Schulmannová, B., Pertoldová, J. (2017): Mapy stavebních a dekoračních kamenů České republiky.- Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti Mente et Malleo.

Autor: Barbora Dudíková

Geologie Liberecka

16.10.2016

Po úspěšné výstavě v Severočeském muzeu v Liberci o geologii Jizerských hor a Liberecka, na které se podílela Česká geologická služba v rámci projektu o urbanistické geologii města Liberce a částečně i projektu 322700, byly zpracovány příspěvky do katalogu, vydaném u příležitosti této výstavy, o liberecké historické dlažbě a vybraných stavbách a architektonických objektech.

Autor: Barbora Dudíková


exkurze_2016.JPG
Krajem kameníků na Říčansku

07.10.2016

Na podzim proběhla exkurze pro členy České geologické společnosti do kraje kameníků na Říčansku. Navštívili jsme lom Žernovka na říčanskou žulu, kamenický skanzen v Louňovicích, hřbitov v Aldašíně a památný vrch Klepec u Českého Brodu.

Autor: Barbora Dudíková


dvur_kralove_2015.jpg
Maudi Muhoni ve Dvoře Králové

27.09.2016

V létě se uskutečnila studijní cesta do Dvora Králové nad Labem za účelem rekognoskace tamních pískovců, a zejména obnovení už z minulosti navázaných kontaktů s výtvarnicí a sochařkou Maudi Muhoni ze sochařské komunity Tengenenge v Zimbabwe, která vytváří své sochy mimo jiné i z bernartického hadce a ve Dvoře Králové každoročně pořádá sochařskou školu.

Autor: Barbora Dudíková

Kamenný plášť věže hradu Jenštejna

09.07.2016

Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Praze probíhala podrobná dokumentace kamenného pláště věže hradu Jenštejna, kde se povedlo rozlišit dva typy kvádrových pískovců, a tedy změnit předpokládanou lokalitu původu těchto pískovců.

Autor: Barbora Dudíková

Kámen ve funerální plastice

24.05.2016

Na základě spolupráce se stavební fakultou ČVUT se na její půdě uskutečnila přednáška o horninách používaných ve funerální plastice.

Autor: Barbora Dudíková

Od Rudolfina až po Emauzy

18.06.2015

V souvislosti s projektem 661000 proběhla vycházka s tématikou kamene použitého v architektuře Prahy („Od Rudolfina až po Emauzy“) pořádaná pro učitele mimopražských základních a středních škol.

Autor: Barbora Dudíková

Přednáška v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy

18.05.2015

Na jaře se uskutečnila přednáška v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy s názvem Dekorační a stavební kameny středních Čech.

Autor: Barbora Dudíková

Stavební a dekorační kameny na Šumavě a jejím podhůří

15.04.2015

V dubnu 2015 byl publikován článek B. Dudíkové Schulmannové a V. Žáčka „Stavební a dekorační kameny na Šumavě a jejím podhůří“ ve Zpravodaji WTA.

Autor: Barbora Dudíková


clanky_kamen_2014_dk.jpg
Články o funerální plastice a žilných horninách

25.10.2014

V časopise Kámen vyšly následující články o významných, avšak méně proslulých sochařích a jejich funerální plastice, a o žilných horninách používaných k dekoračním a stavebním účelům v podhůří Šumavy: Březinová, D. – Dudíková Schulmannová, B. (2014): Sochař Vilím Amort a jeho dílo na Olšanských hřbitovech. – Kámen 20, 3, 25-28. ISSN 1210-9452. Březinová, D. – Dudíková Schulmannová, B. (2014): František Rous (1872 -1936) a jeho sochařské dílo na Olšanských hřbitovech. – Kámen 20, 1, 68-70. ISSN 1210-9452. Dudíková Schulmannová, B. – Verner, K. (2014): Žilné horniny v západním okolí Vlachova Březí. – Kámen 20, 2, 75-78. ISSN 1210-9452.

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová

Přednáška o dílech významých umělců na pražských hřbitovach na Stavební fakultě ČVUT

30.06.2014

V rámci seminářů pro univerzitu 3. věku se uskutečnila přednáška „Díla významných umělců na pražských hřbitovech“ na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová


muzeum_turnov_dk.jpg
Seminář o dekoračních kamenech v Muzeu Českého ráje v Turnově

20.04.2014

Proběhla přednáška „České dekorační kameny a příklady jejich použití“ v Muzeu Českého ráje v Turnově u příležitosti semináře o dekoračních kamenech. Seminář se konal v souvislosti s výstavou hornin používaných k dekoračním účelům, na kterou ČGS zapůjčila své exponáty.

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová


clanky_kamen_2013_dk.jpg
Články o umělecky cenných hrobkách na pražských hřbitovech

22.10.2013

V časopise Kámen vyšly následující články o umělecky cenných hrobkách na pražských hřbitovech: Březinová, D. – Dudíková, B. (2013): Karel Opatrný a jeho funerální tvorba na pražských hřbitovech. – Kámen Neuveden, 3, 80-82. ISSN 1210-9452. Březinová, D. – Dudíková, B. (2013): Náhrobek J. O. Krannera a dva náhrobky Josefa Zasche na Olšanských hřbitovech. - Kámen Neuveden, 3, 69-71. ISSN 1210-9452. Březinová, D. – Dudíková, B. – Růžičková, J (2013): Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (11). Rondokubistický náhrobek Josefa Gočára. - Kámen Neuveden, 3, 30-31. ISSN 1210-9452.

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová


mapa-roku_resize100.jpg
Ocenění Mapa roku 2012 pro Českou geologickou službu

17.05.2013

Publikace Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje autorů Barbory Dudíkové a Jaroslava Valečky, kterou v GIS digitálně zpracovala technická redaktorka Zuzana Krejčí, získala prestižní titul Mapa roku 2012 v kategorii Samostatná kartografická díla. Ocenění uděluje Kartografická společnost České republiky, letos proběhlo vyhlášení již 15. ročníku této soutěže v rámci veletrhu Svět knihy.

V roce 2007 toto ocenění získala také Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 autorů Jana Chába, Zdeňka Stráníka a Mojmíra Eliáše, jejímž odpovědným redaktorem byl Robert Tomas.

Autor: Lucie Kondrová

Vlastivědná přednáška Přírodní kámen a jeho použití na pražských památkách

28.03.2013

Ve spolupráci s Pražskou informační službou se uskutečnila přednáška a posléze i vycházka pro veřejnost s tématikou dekoračních kamenů Prahy a jejích významných staveb.

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová


Stav_kameny_dk.jpg
Přednášky na téma Přírodní kámen v díle významných umělců

05.09.2012

Proběhly tři přednášky na téma přírodního kamene v díle významných umělců. Díla významných umělců na pražských hřbitovech v Národním technickém muzeu v Praze(Dudíková Schulmannová, B. - Březinová, D.), dále Přírodní kámen v díle předních architektů 1. poloviny 20. století (Dudíková Schulmannová, B.) a na Masarykově univerzitě v Brně a Díla významných umělců ve funerální architektuře v přírodovědném klubu Café Barrande (Březinová, D. – Dudíková, B. – Růžičková,J)

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová


gebauer_rybni_dk.JPG
Články o umělecky cenných hrobkách na pražských hřbitovach

05.09.2012

V časopise Kámen vyšly následující články o umělecky cenných hrobkách na pražských hřbitovech: Březinová, D. - Dudíková Schulmannová, B. (2012): Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (9). Secesní náhrobky z let 1899-1910. – Kámen Neuveden, 2, 66-69. ISSN 1210-9452. Březinová, D. - Dudíková Schulmannová, B. (2012): Kurt Gebauer a jeho kamenná díla v Praze. – Kámen Neuveden, 1, 66-68. ISSN 1210-9452. K. Gebauer: Pyramidální trpaslík – hořický pískovec. Jelení příkop. Praha.K. Gebauer: Rybník - Slivenecký mramor (Ořech). Stodůlky. Praha.

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová


_A017137_Aktualita.jpg
Prohlídkou stavebních kamenů sv. Víta skončily vycházky Ing. Rybaříka

11.05.2012

Ve středu 9. května 2012 proběhla v rámci odboru krystalinika ČGS a České geologické společnosti prohlídka katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Vedle stručných historických faktů byla zaměřena především na kamennou výzdobu stavby. Přibližně padesáti účastníkům se dostalo informací, které by v jiných odborných knihách, ať už historických nebo zaměřených na architekturu či geologii, marně hledali. Vycházku už tradičně vedl Ing. Václav Rybařík, přední odborník na ušlechtilé stavební a sochařské kameny v Čechách, se kterým jsme se za posledních pět let podívali také do Národního památníku na Vítkově, na Vyšehrad, do budov Národního muzea, Národního divadla, Staroměstské radnice, prošli jsme se po Starém Městě, po zahradách Pražského hradu nebo po Karlově mostě.

Stavba katedrály započala v roce 1344, pokračovala pak během staletí v několika etapách, dokončena byla v roce 1929. Do obecného povědomí se zapsala pouze jako katedrála sv. Víta. K jejímu zasvěcení sv. Václavu a sv. Vojtěchu došlo v roce 1997 arcibiskupem Vlkem, neboť toto zasvěcení dostala už předchozí románská bazilika Spytihněva II. od biskupa Gebharta v roce 1074. Hlavním architektem byl zpočátku Matyáš z Arrasu, jeho nástupcem pak Petr Parléř a jeho synové. Na přelomu 19. a 20. století se stavby postupně zhostili J. Kranner, J. Mocker a K. Hilbert. Na výzdobě katedrály se podílela řada významných umělců a pohřbeny jsou zde významné korunované osobnosti českých dějin.

Při stavbě a výzdobě katedrály se uplatnila řada hornin české provenience, nejčastěji pískovce (např. hořický, žehrovický, zápský, vyšehořovický, horoušanský), mramory (slivenecký, vlašimský, slezský, nedvědický), opuky (petřínská, kopaninská), ale také hadce (Svatováclavská kaple), slezská žula nebo gabrodiorit z Todického vrchu u Velkých Popovic (hrobky v kryptě).

Bezmála tříhodinovou prohlídkou katedrály byl cyklus pražských vycházek za stavebními a dekoračními kameny pod vedením Ing. Rybaříka zakončen.

Autor: Petr Maděra, Barbora Dudíková Schulmannová

10. vycházka po dekoračních kamenech od Rudolfina po Emauzy

21.10.2011

Na podzim se uskutečnila v rámci společného sjezdu České geologické společnosti a Slovenské geologickej spoločnosti vycházka po dekoračních kamenech vedená B. Dudíkovou Schulmannovou

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová

Články o dekoračních kamenech v časopisech Era21 a Kámen

06.10.2011

V časopise ERA21 byl publikován článek s názvem Český kámen a jeho využití a dále byly vydány tři publikace v časopise o Umělecky cenných náhrobcích na Novém židovském hřbitově v časopise Kámen. Všechny články vznikly ve spolupráci D. Březinové a B. Dudíkové Schulmannové.

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová

9. vycházka po dekoračních kamenech od kostela sv. Jiljí přes Jungmannovo náměstí

05.09.2011

Na jaře se uskutečnila vycházka za dekoračními kameny od Národního divadla k Rudolfinu vedená J. Rybaříkem.

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová

Prezentace databáze na konferenci Kámen v architektuře

10.07.2011

Databáze dekoračních kamenů byla prezentována na konferenci Kámen v architektuře.

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová

8. vycházka po dekoračních kamenech od Národního divadla k Rudolfinu

05.07.2011

Ve spolupráci s Českou geologickou společností se uskutečnila vycházka za pražskými kamennými památkami tentokrát od Národního divadla k Rudolfinu vedená V. Rybaříkem.

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová

7. vycházka po dekoračních kamenech po pamětihodnostech ulic Prahy

22.10.2010

Ve spolupráci s Českou geologickou společností se v říjnu uskutečnila vycházka za pražskými kamennými památkami mezi Národním divadlem a Rudolfinem vedená V. Rybaříkem.

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová

6. vycházka po dekoračních kamenech Národního muzea

10.06.2010

Ve spolupráci s Českou geologickou společností se v květnu uskutečnila prohlídka dekoračních kamenů v Národním muzeu s odborným výkladem D. Březinové a V. Rybaříka.

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová

5. vycházka po dekoračních kamenech zahrad Pražského hradu

26.09.2009

V rámci seminářů odboru krystalinika uskutečnila "kamenná" vycházka do zahrad na Pražském hradě s odborným výkladem Václava Rybaříka

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová

Přednáška a článek o náhrobních kamenech

22.04.2009

Na jaře se konala přednáška pro veřejnost v Národním muzeu v Praze o náhrobních kamenech Nového židovského hřbitova na Olšanech v Praze 3 (autorky: D. Březinová a B. Dudíková Schulmannová). Téma této přednášky bylo publikováno v časopise Kámen

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová

4. vycházka po dekoračních kamenech areálu Pražského hradu

12.04.2009

V rámci projektu proběhla vycházka s tématikou dekoračních kamenů na pražských historických stavbách a monumentech. V dubnu to byla prohlídka areálu Pražského hradu opět s Václavem Rybaříkem, předním českým odborníkem na dekorační a stavební kameny.

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová

Dekorační kameny na veletrhu Kámen v Hořicích

22.08.2008

Tématika dekoračních kamenů byla prezentována i na veletrhu Kámen Hořice 2008 v rámci putovní výstavy k Mezinárodnímu roku Země, jejíž autorkou je Veronika Štědrá.

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová

3. vycházka po dekoračních kamenech Vyšehradu

22.05.2008

V květnu se konala vycházka na Vyšehrad, odborný výklad o jeho kamenných památkách vedl Václav Rybařík

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová


zizkov_dk.jpg
2. vycházka po dekoračních kamenech Národního památníku na Žižkově

20.11.2007

Proběhla prohlídka dekoračních kamenů Národního památníku na Žižkově spojené s odborným výkladem ing. V. Rybaříka. Organizačně zajistily B. Schulmannová a D. Březinová

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová

Dekorační kameny prezentovány na semináři ČSPŽP

22.06.2007

Účast ČGS na semináři o nakládání s nerostnými surovinami a neživými přírodninami pořádaném Českým spolkem pro péči o životní prostředí.

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová

1. vycházka po dekoračních kamenech Karlova mostu

22.05.2007

Vycházka po Karlově mostě s odborným výkladem ing. Rybaříka včetně návštěvy Muzea Karlova mostu.

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová

Konference Těžební unie

15.05.2006

Účast (prezentace ve formě posteru B. Schulmannové, H. Skarkové a H. Neubertové na téma dekoračních kamenů) na mezinárodní konferenci Těžební unie v Brně

Autor: Helena Skarková

Článek o databázi v časopise Kámen

22.04.2006

Článek o databázi v časopise Kámen. Autorky B. Schulmannová a H. Skarková.

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová


0casopis_kamen_dk.jpg
Barrandienské vulkanity v časopise Kámen

22.04.2006

Článek Barrandienské vulkanity na pražských památkách v časopise Kámen. Autorky D. Březinová,B. Schulmannová a J. Růžičková.

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová

Jednání o spolupráci s univerzitou Mnichov

22.04.2006

Jednání o možnosti bilaterální spolupráce se zástupci university v Mnichově (H. Skarková, Z. Kukal)

Autor: Helena Skarková

Přednáška o "Žabáku" v Národním muzeu

22.12.2005

Přednáška (B. Schulmannová ve spolupráci s D. březinovou a J. Růžičkovou z Národního památkového ústavu) v Národním muzeu o barrandienském diabasu(žabáku)jako netradičním stavebním kameni

Autor: Barbora Dudíková Schulmannová

2. sjezd geologické společnosti ve Slavonicích

22.09.2005

Druhý sjezd České geologické společnosti proběhl ve Slavonicích za účasti ca 150 osob. Na akci zaznělo přes 60 příspěvků ze všech nejdůležitějších geovědních oborů a prezentováno bylo přes 30 posterů. Jedním z příspěvků byla i prezentace databáze dekoračních kamenů. Sjezd byl doplněn dvěma dvoudenními exkurzemi.

Autor: Barbora Schulmannová

Dekorační a stavební kameny České republiky na 7. mezinárodním veletrhu kamene MAGMA

22.06.2005

Sedmý mezinárodní veletrh přírodního kamene MAGMA se po delší přestávce konal ve dnech 18.-20. března 2005 v Pražském veletržním areálu Letňany, kterého se zúčastnilo celkem 22 vystavovatelů z České republiky i ze zahraničí. Cílem prezentace ČGS bylo seznámit odborníky i širší veřejnost se vznikající internetovou databází dekoračních a stavebních kamenů České republiky. Česká geologická služba zde byla zároveň představena nejen jako vědecko-výzkumná organizace, ale především jako odborný poradce pro široký okruh zájemců o geologickou a kamenickou tématiku.

Autor: Helena Skarková

Seminář dekoračních kamenů

22.11.2004

Česká geologická služba (B. Schulmannová, H. Skarková a externí spolupracovnice D. Březinová) organizovala seminář na téma dekoračních kamenů, kde vystoupilo 8 přednášejících z geologických institucí z České republiky

Autor: Barbora Schulmannová


dimensionstone_dk.jpg
Organizace konference Dimension stone

22.10.2004

ČGS se podílela na organizaci mezinárodní konference Dimension Stone v Praze, jejímž hlavním pořadatelem byla Přírodovědecká fakulta UK

Autor: Helena Skarková

Články ve Zprávách o geologických výzkumech

11.09.2004

V časopise Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 byl publikován článek Internetová databáze dekoračních kamenů (autorka H. Skarková) a Barrandienský diabaz-příklad významného stavebního kamene (autorky B. Schulmannová a D. Březinová)

Autor: Barbora Schulmannová

Příspěvek na geologickém kongresu ve Florencii

22.08.2004

Zástupkyně z řad zaměstnanců ČGS (V. Štědrá, B. Schulmannová, H. Skarková) se prezentovaly příspěvkem na téma dekoračních kamenů České republiky na 32. mezinárodním geologickém kongresu ve Florencii

Autor: Barbora Schulmannová