Czech Geological Survey
 
Trade name: čedič z Vinařické hory
Object: Kladno
Architectural Element: Tile
Architectural Object: Concourse
Address: Kladno
District: Kladno
Region: Středočeský
State: CZECH REPUBLIC
Way of Utilization Description: Vytěžený čedič se využíval jako stavební materiál a také se sekal na dlažební kostky, které však byly na rozdíl od kostek žulových či mramorových mnohem nepravidelnější. Chodníky vydlážděné čedičovými kostkami jsou v Kladně ještě tu a tam zachované, část již však zanikla v důsledku rekonstrukcí silnic a chodníků.