Czech Geological Survey
 
Trade name: fojtecká (fojtská) žula
Rock: granodiorite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Attribute: porphyritic
Colour: tmavošedý s modravým nádechem
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Lugicum - Magmatites of Lugicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Drobnozrnný porfyrický biotit-amfibolický granodiorit, tmavošedé barvy s modravým nádechem. Charakteristická jsou oválná zrna křemene o velikosti až 1 cm lemovaná koronami tmavých minerálů (amfibol, biotit). Pro svůj vzhled byl v minulosti nazýván také „žulovým porfyrem“.

fojtecká (fojtská) žula  
Photo: Jakub Šrek (2021)