Czech Geological Survey
 
Trade name: čedič z Vinařické hory
Rock: nephelinite
Petrographic classification: vulkanity (+ vulkanosedimentární horniny)
Colour: černá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Tertiary - Dispersed Alcalic volcanits
Stratigraphic units: kenozoikum - neogén - miocén - střední miocén
Macroscopic Description: skoro černá masivní hornina s deskovitou až nevýrazně sloupcovitou odlučností a lasturnatým až nerovným lomem, ve svrchních částech lávových proudů však vystupují i porézní mandlovce s výplněmi kalcitu, aragonitu a řady zeolitů.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Vladimír Žáček: ústní sdělení