Czech Geological Survey
 
Trade name: barchovický migmatit (ortorula)
Rock: migmatite
Petrographic classification: metamorfity
Grain Size: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Texture: banded
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Kutná Hora and Svratka region - Kutná Hora crystalline complex
Stratigraphic units: paleozoikum až proterozoikum
Macroscopic Description: provrásněný biotitický migmatit, místy páskovaný
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

barchovický migmatit (ortorula)  
Photo: Vladimír Lachman (2011)  
barchovický migmatit (ortorula)  
Photo: Vladimír Lachman (2011)