Czech Geological Survey
 
Trade name: bzovský pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: jemnozrnný (písek, pískovec)(0,25 - 0,05 mm)
Colour: šedomodrá, okraje okrové
Regional-geological units: Carpathian - Flysch belt - Magurian group of nappes
Lithostratigraphic units: svodnické souvrství
Stratigraphic units: mezozoikum
Macroscopic Description: Pískovec je jemnozrnný, pevný a hutný. Zajímavý je dvojí barevností, jádro kamene je šedomodré, zvětralé okraje jsou okrové. Obsahuje i stopy živočichů. Pískovec svými vlastnostmi vyhovuje přímému kontaktu s vodou. Klastická sedimentární hornina.Celistvá stavba bez patrného zrnitostního a barevného zvrstvení. Lom nerovný, nedrolivý.
Reference: Natrix, a.s.: Kamenolom Bzová: nejlepší pískovec na moravě. Kámen 16, 1. 2010. Grohová Krutilová K.(2007): Opracovatelnost hornin - vztah mezi petrografickými parametry, fyzikálními vlastnostmi a technologickými zkouškami.. PřFUK. Dipl.práce.