Czech Geological Survey
 
Trade name: bělohradský pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Colour: žlutobílá, červenorůžová
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Macroscopic Description: Jemnozrnný pískovec má teplou žlutobílou barvu s červenorůžovou kresbou mramorového typu.
Reference: Berit T. (2007): Kámen v pražských stavbách. - Balkalářská práce. VŠB. Ostrava. Groh-Krutilová K. (2007): Opracovatelnost hornin- vztah mezi petrografickými parametry, fyzikálními vlastnostmi a technologickými zkouškami. - Dipl. práce. Praha.

Javorka Bělohrad  
Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2013)  
bělohradský pískovec  
Pískovec z lomu Javorka. Velikost vzorku 22x10 cm. Photo: Miroslav Toužimský (2007)  
bělohradský pískovec  
Photo: Miroslav Toužimský (2007)