Czech Geological Survey
 
Trade name: pavlovská žula
Rock: granite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Colour: modrá, šedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Drobně až středně zrnitá, namodrale světle šedá. Těžko odlišitelná od lipnické žuly.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.