Czech Geological Survey
 
Trade name: železitý pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: střednozrnný (písek, pískovec)(0,5 - 0,25 mm)
Texture: massive
Attribute: monomict
Colour: hnědorezavá, červenohnědá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Lithostratigraphic units: perucko-korycanské souvrství
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Macroscopic Description: rezavě hnědé až nafialověle červenohnědé, železité ( limonitické i hematitové) pískovce, středně až hrubě zrnité, nebo hrubě zrnité, slepencovité, podřadně až písčité slepence,slepence tvoří někdy tenké vložky v pískovci,železitý tmel je kontaktní, obalový i pórový,často koroduje křemenná zrna (korozivní tmel)
Reference: Zavřel, J.(2000): Petrografie stavebních kamenů Juditina mostu.- Kámen, 6, 2,53-56.Praha. Peikerová, S.(2002): Mineralogicko-petrografická charakteristika stavebních materiálů Juditina mostu.Diplomová práce.MS Knihovna Přírodověd. fak. Univ. Karl. Praha. Valečka, J.(2006):Juditin most v Praze a " petřínské" železité pískovce. Zpr. geol. výzk. v r. 2006. Praha.