Czech Geological Survey
 
Trade name: bělohorský (petřínský) pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: střednozrnný (písek, pískovec)(0,5 - 0,25 mm)
Texture: massive
Attribute: monomict
Colour: světle šedožlutavé
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Lithostratigraphic units: perucko-korycanské souvrství
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Rybařík, V.(2004): Z minulosti pražských lomů (2). Kámen, 10,1,11 - 17.Praha