Czech Geological Survey
 
Trade name: petřínský pískovec
Rock: arenite
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: střednozrnný (písek, pískovec)(0,5 - 0,25 mm)
Texture: massive
Attribute: monomict
Colour: žlutavá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Lithostratigraphic units: perucko-korycanské souvrství - korycanské vrstvy
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Macroscopic Description: Lavicovité, méně deskovité, převážně žlutavé, křemenné pískovce, variabilní zrnitosti, s převahou středně zrnitých typů. Převážně jsou masívní, místy výrazně deskovitě šikmo zvrstzvené polohy.
Reference: Rybařík V. (2003): Z minulosti pražských lomů (1): Petřín. Kámen, 9, 3, 17 - 22. Praha.