Czech Geological Survey
 
Trade name: vápenec z Černé v Pošumaví
Rock: limestone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Attribute: dolomitic
Colour: světle šedá až šedavě bílá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Metamorphic units in Moldanubicum
Stratigraphic units: proterozoikum
Macroscopic Description: Čočkovité polohy v sillimanit- biotitických pararulách pestré jednotky českokrumlovské.Mocnost několik m až desítek m, vyjímečně až 100m. Páskované, což je způsobeno vyšší koncentrací šupinek grafitu. Někdy se střídají pásky světlé až bílé, složené z čistého kalcitu, s pásky obsahujícími silikáty. V lomu se vyskytují i polohy erlánů a biotitických pararul.
Reference: Zikmund J. a kol. (ed. úprava S. Vrána 2003): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 32-233 Černá v Pošumaví.ČGS. Praha.