Czech Geological Survey
 
Trade name: táborský syenit
Rock: quartz-syenite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: hrubozrnný (magmatit,metamorfit)(10 - 3,3 mm)
Colour: hnědočervená
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Pyroxen-biotitický kvarcsyenit, s proměnlivým množstvím pyroxenu.Hornina je namodralá, světle šedá, skvrnitá, v navětralých partiích se mění ve světle rezavě hnědou, v oblastech poruchového pásma je rezavě hnědá, pravidelnou velikost vykazují vrostlice biotitu a draselného živce.

táborský syenit  
Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2015)