Czech Geological Survey
 
Trade name: žula z Panských Dubenek
Rock: granite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Texture: massive
Attribute: porphyritic
Colour: šedá, béžová
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: paleozoikum až proterozoikum
Macroscopic Description: Drobnozrnný granit s občasnými vyrostlicemi živců do 4cm, které bývají zvlášť usměrněné zvl. v okolí střižných zón. Béžové variety navětralé. Pukl. 210/86, orientace def. živců 300/5, 122/50, or. mladých žilek chloritu 123/70, plocha protažení inkluzí bt a živců 125/78, L-pukl. mění směr i sklon 300/6, 20/10, Q-2/88-otevř. s alteracemi, S-122/50, poruchy drcení 344/78.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

žula z Panských Dubenek  
Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2013)