Czech Geological Survey
 
Trade name: korouhvický amfibolit
Rock: amphibolite
Petrographic classification: metamorfity
Grain Size: jemnozrnný (magmatit,metamorfit)(0,33 - 0,1 mm)
Texture: laminated
Attribute: basic
Colour: šedozelená
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Polička crystalline complex
Stratigraphic units: proterozoikum
Macroscopic Description: Páskovaný jemnozrnný šedozelený amfibolit, který se střídá s X cm až XX cm mocnými pásky světle béžového leptinitu (střídání bazického a kyselého vulkanismu). Místy jsou v amfibolitu hrubozrnnější partie, vytvořené pravděpodobně sekundárním natavením. Ve felsických polohách nalezeny grt až 4 mm velké (pravděpodobně metamorfní). Pozn. Jedná se o Věstínský komplex.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.