Czech Geological Survey
 
Trade name: olšínská žula (mysletická)
Rock: granite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: jemnozrnný (magmatit,metamorfit)(0,33 - 0,1 mm)
Texture: porphyry
Colour: béžová
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: paleozoikum - karbon - svrchní karbon - siles - - namur
Macroscopic Description: Viz též mysletická žula. Béžový jemnozrnný až drobnozrnný granit s ojedinělými vyrostlicemi živců do 1,5cm. Stejný typ horniny se těží v Mysleticích.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.