Czech Geological Survey
 
Trade name: čechočovický kvarcit
Rock: qurtzite
Petrographic classification: metamorfity
Grain Size: jemnozrnný (magmatit,metamorfit)(0,33 - 0,1 mm)
Texture: solid
Colour: béžovožlutá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Metamorphic units in Moldanubicum
Stratigraphic units: paleozoikum
Macroscopic Description: Béžověžlutý rozpukaný kvarcit, možná kvarcitický aplit. Horniny ložiska jsou značně zvětralé.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.