Czech Geological Survey
 
Trade name: naloučanský mramor
Rock: marble, dolomite
Petrographic classification: metamorfity
Grain Size: jemnozrnný (magmatit,metamorfit)(0,33 - 0,1 mm)
Texture: solid
Colour: bílá až šedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Metamorphic units in Moldanubicum
Stratigraphic units: paleozoikum až proterozoikum
Macroscopic Description: Jemnozrnný krystalický vápenec, místy zbarvený do šeda až šedozelena silikáty Fe a Mg. Hornina je značně rozpukaná.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.