Czech Geological Survey
 
Trade name: Kamenská žula
Rock: granite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Texture: porphyry
Attribute: melanocratic
Colour: namodrale tmavě šedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Tmavěšedý drobnozrnný až střednězrnitý porfyrický melagranit(durbachit), místy enklávy jemnozrnného bt. durbachitu.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Koutek J.(1936): O stavivu třebíčské baziliky. Od Horácka k podyjí,12,1935-36.98-100. Třebíč. Mrázek I.(1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno.

Kamenská žula  
Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2012)