Czech Geological Survey
 
Trade name: nedvědický mramor
Rock: marble, dolomite
Petrographic classification: metamorfity
Grain Size: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Texture: solid
Colour: bílá, šedá až šedohnědá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Kutná Hora and Svratka region - Svratka crystalline complex
Stratigraphic units: paleozoikum až proterozoikum
Macroscopic Description: Polohy zářivě bílého mramoru, který se pravděpodobně těžil. Místy přechází bílý mramor do šedých až šedohnědých poloh se silikáty Ca,Fe,Mg, místy polohy zelené-erlánové. Mramor obsahuje shluky narůžovělého granátu-grossuláru.Jemnozrnný až hrubozrnný, bílý, obvykle šedě, modře nebo rezavě pruhovaný či šmouhovaný, nebo světle šedomodrý, někdy světleji a tmavěji tence nebo široce pruhovaný krystalický mramor. Dobře leštitelný, lámal se ve velkých blocích.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Mrázek I.(1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno. Houzar S., Novák M., Doležalová H., Hrazdil V., Pfeiferová A. (2006): Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum. -Act.Mus. Moraviae, Sci.gepl LXXXXI,3-77.

nedvědický mramor  
Růžově páskovaná varieta nedvědického mramoru Photo: Pavla Gurtlerová (2012)