Czech Geological Survey
 
Trade name: barrandienský diabas
Rock: dolerite (diabas)
Petrographic classification: metamorfity
Colour: tmavě šedá, šedozelená, černošedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Stratigraphic units: proterozoikum
Macroscopic Description: Podle Fialy jde o tmavé, masívní horniny, tzv. essexitické(příp. těšínitické) diabasy, občas kalcitové žilky.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Fiala F.(1970): Silurské a devonské diabasy Barrandienu.-Sbor.geolvěd, řada G, sv. 17, Praha. Blechová K.(1985):Petrochemické vlastnosti diabasových hornin jz. části Velké Prahy. Acta Univ. Carol-Geol 3, Pag. 261-278. Peikarová S. (2002): Mineralogicko-petrografické studium diabasů Juditina mostu. Kámen 8. 3. Praha.

barrandienský diabas  
Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2004)