Czech Geological Survey
 
Trade name: tasovický arkozový pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: jemnozrnný (písek, pískovec)(0,25 - 0,05 mm)
Colour: červenohnědá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Moravosilesian Palaeozoicum
Stratigraphic units: paleozoikum - devon
Macroscopic Description: Klastická sedimentární hornina. Celistvá. V tektonicky pokleslé kře sj. směru, o mocnosti 250m, lze rozlišit následující vrstevní sled:bazální poloha červenorůžových slepenců, červenohnědé arkozy, kaolinické pískovce přecházející do bělozelených konglomerátů. Červenohnědé arkozy jsou nejmocnější - 200m.
Reference: Batík P.-Čtyroký P.(1982): Vysvětlivky ke geologické mapě ČSSR 1:25 000 34-131 Šatov. - ÚÚG Praha.Groh-Krutilová K. (2007): Opracovatelnost hornin- vztah mezi petrografickými parametry, fyzikálními vlastnostmi a technologickými zkouškami. - Dipl. práce. Praha.