Czech Geological Survey
 
Trade name: uherčický mramor
Rock: marble, dolomite
Petrographic classification: metamorfity
Grain Size: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Texture: banded
Colour: bílá,světle šedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Moravicum
Stratigraphic units: proterozoikum
Macroscopic Description: Bývá tmavěji páskovaný, modrošedý až tmavěšedý(tmavá barva způsobena přítomností grafitu).Makroskopicky rozeznatelný tmavěšedý tremolit.Proměnlivý obsah dolomitické složky, kolísavý podíl silikátových příměsí.Obsah MgO od 1,68 do 17 procent, obsah SiO2 od 1,69 do 3,28procent.Střídá se s polohami biotitické pararuly, kvarcitu, erlanu a amfibolitu (ten tvoří budiny).
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Jenček a kol. (1983): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 33-214 Uherčice.-ÚÚG.Praha. Tvrdý V.-Onderka R. (1966): Závěrečná zpráva - Uherčice, surovina vápenec. - MS Geofond. Praha.

uherčický mramor  
Photo: Miroslav Toužimský (2013)