Czech Geological Survey
 
Trade name: granit Lipová
Rock: granite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Colour: modravěšedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Lugicum - Magmatites of Lugicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Střednězrnitý biotitický granit s enklávami tmavých plášťových hornin.
Reference: Fyzikálně-mechanické vlastnosti jsou převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Praze 6.