Czech Geological Survey
 
Trade name: korolupské gabro
Rock: gabbronorite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Grain Size: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Colour: černošedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Moravicum
Stratigraphic units: paleozoikum
Macroscopic Description: Místy hrubězrnitý, houževnatý, rozpadá se na balvany kulovitého tvaru (20cm až 2m).
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Jenček V. (1983): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000.33-214 Uherčice. Ústř.Úst.geol.Praha.