Czech Geological Survey
 
Trade name: diabasový tuf
Rock: tuff
Petrographic classification: vulkanity (+ vulkanosedimentární horniny)
Grain Size: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Colour: zelenošedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Stratigraphic units: paleozoikum
Macroscopic Description: Fiala(1971,1977)tyto horniny označoval jako granulátové tufy, říkalo se jim také žabáky pro jejich vzhled. Složeny jsou z nepravidelných úlomků alterovaného sklovitého bazaltu, tmelených karbonátem. V moderním názvosloví ho lze nazvat jako hyaloklastit.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Fiala F.(1971): Ordovický diabasový vulkanismus a biotitické lamprofyry Barrandienu.-Sbor.geol.věd,řadaG,sv.19.Praha.7-122. Fiala F.(1977):The xenoliths of albitized granitoids in granulated diabase from Otmíče.-ActaUniv.Carol.,Geol.,115-127.

diabasový tuf  
Photo: Miroslav Toužimský (2004)