Czech Geological Survey
 
Trade name: krupník
Rock: metabasite
Petrographic classification: metamorfity
Colour: šedá až nazelenale šedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region
Stratigraphic units: neznámé stáří
Macroscopic Description: Šedá až nazelenale šedá metamorfovaná hornina s převahou mastku. Vznik z ultrabazických vyvřelých hornin.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Gajda, J., Vavro, M.: Krupník - netradiční sochařský a stavební kámen severní Moravy. Zpravodaj WTA CZ, 1-2, 2010, s. 12 - 16. Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ), Praha. ISSN 1213-7308.