Czech Geological Survey
 
Trade name: greisenisovaná rudohorská žula
Rock: granite
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Colour: bělavá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Saxothuringicum
Stratigraphic units: neznámé stáří
Macroscopic Description: Bělavý drobnozrnný kámen, vzhledem připomínající křemenný pískovec
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.