Czech Geological Survey
 
Trade name: krinoidový vápenec
Rock: limestone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: hrubozrnný (písek, pískovec)(2 - 0,5 mm)
Colour: bělošedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Jurassic - Jurassic in Moravian Karst and Brno surroundings
Stratigraphic units: mezozoikum - jura - svrchní jura - malm - - oxford
Macroscopic Description: Bělošedý hrubě detritický krinoidový vápenec, neobsahuje úlomky jiných nerostů než karbonátů, mezerní hmota je složena ze středně až hrubě zrnitého kalcitu, rekrystalizace kalcitu postihuje zejména centrální partie fosilních zbytků
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Mrázek I. (1992): Závěrečná zpráva úkolu Historické kamenné suroviny použité na území Brna. MS Odbor kultury Magistrátu města Brna. Brno. Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna.Moravské muzeum Brno.