Czech Geological Survey
 
Trade name: fonolit (čedič)
Rock: phonolite
Petrographic classification: vulkanity (+ vulkanosedimentární horniny)
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Tertiary - Dispersed Alcalic volcanits
Stratigraphic units: mezozoikum
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.