Czech Geological Survey
 
Trade name: křemenný porfyr (Teplicko)
Rock: rhyolite
Petrographic classification: vulkanity (+ vulkanosedimentární horniny)
Colour: červená
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Upper Carboniferous and Permian - Permocarboniferous Volcanits
Stratigraphic units: paleozoikum
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.