Czech Geological Survey
 
Trade name: budišovická břidlice
Rock: shale
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Moravosilesian Palaeozoicum
Lithostratigraphic units: hradecko-kyjovické souvrství - kyjovické břidlice
Stratigraphic units: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.