Czech Geological Survey
 
Trade name: těchanovická břidlice
Rock: shale
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Colour: tmavě šedá až černá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Moravosilesian Palaeozoicum
Stratigraphic units: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm
Macroscopic Description: Těchanovické břidlice patří do středního pásma (střelensko - mokřinsko - heřmanického) moravskoslezského kulmu, tvořeného moravickými vrstvami. Štípatelné břidlice této oblasti jsou nemetamorfované nebo jen slabě metamorfované jílové břidlice, tmavošedé až černé, tence vrstevnaté a víceméně dobře a rovnoploše štípatelné, tvořené převážně křemenem, sericitem, chloritem a tmavým pigmentem. V důsledku variského vrásnění jsou uloženy šikmo nebo strmě a porušeny četnými puklinami a dislokacemi.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.