Czech Geological Survey
 
Trade name: mnichovský hadec
Rock: serpentinite
Petrographic classification: metamorfity
Grain Size: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Colour: černá, hnědá, zelené skvrny
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Mariánské Lázně complex
Stratigraphic units: kadomské stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Po vyleštění má dekorativní vzhled,v exterieru však snadno ztrácí lesk a podléhá přeměnám.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Březinová D. a kol. (1996): Praha kamenná.-Nár. muzeum. Praha.

Mnichovský hadec  
Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2014)