Czech Geological Survey
 
Trade name: tučínský (hanácký) travertin
Rock: travertine
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Texture: porous
Colour: šedo, hnědožlutá, bělavá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Quaternary - Quaternary of deposition areas of Bohemian Massif
Stratigraphic units: kenozoikum - kvartér
Macroscopic Description: Dobře leštitelný,opracovatelný,vhodný pro svislé obklady vzhledem k porovité textuře.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

tučínský travertin  
Photo: Jan Čurda (2013)