Czech Geological Survey
 
Trade name: olomoucká droba
Rock: greywacke
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Colour: světle šedá až nažloutlá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Moravosilesian Palaeozoicum
Stratigraphic units: paleozoikum - karbon
Reference: Dvořák J. (1996): Výroční zpráva Památkového ústavu v Olomouci za rok 1995. Olomouc