Czech Geological Survey
 
Trade name: goldensteinský (koldštýnský) mramor
Rock: limestone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Colour: bílá, modrošedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Silezicum
Lithostratigraphic units: skupina Branné (svrchní oddíl)
Stratigraphic units: paleozoikum - devon
Macroscopic Description: Jemnozrnný, buď bílý, nebo světle modrošedý, nebo tmavě modrošedě až modročerně pruhovaný nebo tmavě a světle páskovaný mramor
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno.

goldensteinský (koldštýnský) mramor  
Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2014)  
goldensteinský (koldštýnský) mramor  
Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2014)