Czech Geological Survey
 
Trade name: tepelský trachyt
Rock: trachyte
Petrographic classification: vulkanity (+ vulkanosedimentární horniny)
Attribute: alkali
Colour: šedobílá až narezavělá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Tertiary - Dispersed Alcalic volcanits
Stratigraphic units: kenozoikum
Macroscopic Description: Dříve nazýván heřmanovský, porfyrická hornina s celistvou až jemnozrnnou základní hmotou, 3-10mm velké, dobře omezené vyroslice živců a 3-4mm velké vyrostlice biotitu, šmouhovaný s náznaky proudové textury.Rezavé zbarvení se projevuje až po vylomení horniny, není na závadu, neboť oživuje vzhled kamene.Rušivě však působí občasná černá zrnka rudních minerálů.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Rybařík V. (1993): Tepelský trachyt.Geol. průzkum 9-10.303-304.Praha.

tepelský trachyt  
Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2014)  
tepelský trachyt  
Photo: Miroslav Toužimský (2014)