Czech Geological Survey
 
Trade name: náměšťský mramor (granulit)
Rock: granulite
Petrographic classification: metamorfity
Colour: bílá, bělošedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Moravicum
Lithostratigraphic units: skupina vranovsko-olešnická
Stratigraphic units: paleozoikum - devon
Macroscopic Description: Kubíček (1928) ho charakterizoval jako bílý bělokam (granulit) s modravě šedými skvrnami, pozoruhodný kresbou a velkou tvrdostí. Podle Jahna (1928) je tento mramor zřetelně usměrněný, středně zrnitý, bílý nebo bělošedý s černými, zelenavě a modravě šedými šmouhami a skvrnami, velmi tvrdý a je prý nesprávně nazýván granulitem (což autor důrazně opakuje i v r. 1930).
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Jahn J.J.: O moravských mramorech. Kámen,9,1927-28,127-129,1928. Kubíček A.: Naše mramory a leštitelné stavební kameny. Zpr.veř. služby techn., 10,1928,373-377,399-400.