Czech Geological Survey
 
Trade name: bohdanečský mramor
Rock: dolomite
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Colour: bílá, místy tmavě šmouhovaná
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Metamorphic units in Moldanubicum
Stratigraphic units: paleozoikum až proterozoikum
Macroscopic Description: Čistě bílý, v okrajových partiích tmavě šmouhovaný a pruhovaný, chemicky se jedná o vápnitý dolomit obsahující 61,14-62,96% CaCO3 a 35,65-37,22% MgCO3 (Barta 1923, Koblic 1940)
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Barta R. (1923): Bílé mramory sázavské. Věda přír.,4,12-15. Fyz.mech. vlastnosti převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Dejvicích.

bohdanečský mramor  
Vápnitý dolomit z lomu Nové Louky u Bohdanče. Velikost vzorku 25x15 cm Photo: Miroslav Toužimský (2008)