Czech Geological Survey
 
Trade name: permská arkóza
Rock: arkose
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Colour: červenohnědá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Upper Carboniferous and Permian - Late Palaeozoicum of furrows
Stratigraphic units: paleozoikum - perm
Macroscopic Description: Jedná se převážně o arkózy, arkózové pískovce a slepence. Jsou většinou jemnozrnné a dají se dobře opracovávat. Jsou trvanlivé a nesnadno větrají.
Reference: Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno.