Czech Geological Survey
 
Trade name: žula brněnského masívu
Rock: granitoid
Petrographic classification: magmatity hlubinné
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Brunovistulicum
Stratigraphic units: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Macroscopic Description: Různé typy granodioritů, centrální metabazitová zona se dělí na západní metadioritovou a východní metadiabasovou. Intenzivně deformované, rozpukané do hloubky - nelze je použít pro větší kusy kamenických prací.Jsou dobře leštitelné.
Reference: Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum. Brno.