Czech Geological Survey
 
Trade name: amphiporový (hostěnický) mramor
Rock: limestone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Colour: světle až tmavě šedá, tmavě skvrnitá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Moravosilesian Palaeozoicum
Lithostratigraphic units: macošské souvrství - vilémovické vápence
Stratigraphic units: paleozoikum - devon - svrchní devon - - frasn
Macroscopic Description: Světle až tmavě šedý tmavě skvrnitý vápenec, vyskytující se jako vložky v hostěnickém mramoru (světle nebo tmavě šedý, modrošedý až hnědý celistvý , jemně bíle, žlutě a červeně žilkovaný, místy nezřetelně tmavě i hnědě skvrnitý až obláčkovaný)
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

amphiporový mramor  
Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2013)