Czech Geological Survey
 
Trade name: ořešský mramor
Rock: limestone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Texture: nodular
Colour: světle šedá, modrošedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Lithostratigraphic units: dalejsko-třebotovské souvrství
Stratigraphic units: paleozoikum - devon - spodní devon - - ems - dalej (svrchní ems)
Macroscopic Description: Hlíznatý, světle šedý nebo teple modrošedý mramor, někdy do červena, hněda, žluta nebo zelena, s jemnými tmavě šedými nebo červenými žilkami. Lámal se v okolí obce Ořech, podle archivních materiálů byl použit v Praze na několika významných stavbách, více informací však o jeho využívání není známo.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Jahn J.J. (1931): Stavební a dekorační kameny v ČSR. Stavit. listy,27, 319,321-323.