Czech Geological Survey
 
Trade name: toužetínský (smolnický) pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: jemnozrnný (písek, pískovec)(0,25 - 0,05 mm)
Colour: bílá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Reference: Krutský N. (1993): Kameny pro obnovu památek v severních Čechách. Geologický průzkum 7-8/1993, str.195-199. Praha. Krutský N. (1993): Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách. Geologický průzkum 9-10/1993, str.261-264. Praha.

toužetínský (smolnický) pískovec  
Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2013)