Czech Geological Survey
 
Trade name: řeporyjský (řeporejský) mramor
Rock: limestone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Texture: nodular
Colour: červená
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Lithostratigraphic units: pražské souvrství - řeporyjské vápence
Stratigraphic units: paleozoikum - devon - spodní devon - - prag
Macroscopic Description: Lavicovité, intenzivně červenavě zbarvené hlíznaté mikritové vápence
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Fyz.-mech. vlastnosti byly převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Praze 6.