Czech Geological Survey
 
Trade name: kryrský pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Colour: hnědočervená
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Upper Carboniferous and Permian
Stratigraphic units: paleozoikum
Macroscopic Description: Hnědočervený až cihlově červený pískovec, jemnozrnný s hrubozrnnými polohami.
Reference: Krutský N. (1993): Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách. Geologický průzkum 9-10/1993, str. 261-264. Praha. Krutský N. (1993): Kameny pro obnovu památek v severních Čechách. Geologický průzkum 7-8/1993, str.195-199. Praha

kryrský pískovec  
 
kryrský pískovec