Czech Geological Survey
 
Trade name: žernosecká opuka
Rock: opuka (aranaceous marlstone)
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: prach, prachovec (0,05 - 0,005 mm)
Texture: solid
Attribute: carbonate
Colour: světle šedá, béžově žlutavá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Lithostratigraphic units: bělohorské souvrství
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - turon - spodní turon
Macroscopic Description: Velmi pevný, masívní ,béžově žlutavý silně silicifikovaný prachovec ( spongolit ),pod ním vložka šedého, ploše rozpadavého, prachovitého slínovce, v jeho nadloží světle šedý,pevný vápnitý ,slaběji silicifikovaný, jemně pórézní prachovec s příměsí glaukonitu,výše navětralý, žlutavě šedý, prachovitý méně pevný slínovec s provápnělými partiemi
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Krutský N. (1993): Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách. Geologický průzkum 9-10/1993, str. 261-264. Praha

žernosecká opuka  
Žernosecká opuka Photo: Miroslav Toužimský (2013)  
žernoseky  
Photo: Miroslav Toužimský (2013)  
žernosecká opuka  
Photo: Miroslav Toužimský (2008)