Czech Geological Survey
 
Trade name: zbuzanský mramor
Rock: limestone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Texture: nodular
Colour: nazelenale či nahnědle šedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Lithostratigraphic units: pražské souvrství - dvorecko-prokopské vápence
Stratigraphic units: paleozoikum - devon - spodní devon - - prag
Macroscopic Description: Nazelenale nebo nahnědle šedý hlíznatý mikritový nebo biomikritový vápenec, místy s úlomky fosilií, místy se zrnky nebo shluky pyritu a s typickými žilkami bílého sekundárního kalcitu, hrubě lavicovitý (mocnost lavic až 1 m) a řídce rozpukaný, což umožňuje výlom i velkých bloků, dobře leštitelný
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

zbuzanský mramor  
Photo: Miroslav Toužimský (2013)