Czech Geological Survey
 
Trade name: dobříčský mramor
Rock: limestone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Colour: světle hnědá až nahnědle šedá
Regional-geological units: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Lithostratigraphic units: pražské souvrství - slivenecké vápence
Stratigraphic units: paleozoikum - devon - spodní devon - - prag
Macroscopic Description: Světle hnědý až nahnědle šedý, se sítí tmavých i černých žil a s fialovými a žlutými skvrnami a bělošedými kalcitovými shluky
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Jahn J.J. (1931): Stavební a dekorační kameny v ČSR. Stavit. listy,27,319,321-323. Jahn J.J.: Mramorové bohatství naší republiky. Zpr. veř. služby techn. 15,213-217.

dobříčský mramor  
Photo: Miroslav Toužimský (2008)